NEWS/EVENTS

Saloni u Nemačkoj se otvaraju: Šta je u planu?

Od 4. maja 2020., očekuje seo tvaranje frizerskih salona u Nemačkoj, uz striktne mere higjene, broja klijenata i pristup, kao i uz sve mere lične zaštite.

Dok se čeka zvanična potrvrda vlasti, saloni u Nemačkoj se polako pripremaju na veliki dan. Profesionalna asocijacija zdravlja i dobrostanja (BGW) osmislia je standard za hair kompanije, a baziran je na standardu SARS- CoV-2 Ministartsva rada i socijalnih pitanja Nemačke (BMAS).

Regulacije su sledeće:

Pokrivanje nosa i usta i rukavice

Frizer mora da nosi zaštitnu masku, kao i njegovi zaposleni i klijenti. Vlasnici salona moraju da osiguraju zaštitnu opremu svojim radnicima. Radnici moraju da menjaju rukavice nakon svakog kijenta.

Očuvanje zdravlja

Radnici i klijenti sa simptomima infekcije respiratornog trakta (osim ako prehlada nije dijagnostifikovana od strane lekara) ili pod temperaturom generalno ne bi trebalo da dolaze u salon. Vlasnik salona mora da uspostavi proceduru kako bi se razjasnili sumnjivi slučajevi.

Radno mesto

Da bi se održalo rastojanje od najmanje 1,5 metara između ljudi, broj se mora ograničiti, a rastojanje mora biti isto u svim pravcima na samom radnom mestu. Sloboda pokreta mora biti razmotrena, a samo određen broj klijenata može biti u salonu.

Barijere

Individualna oblast kretanja mora biti označena barijerama, a čekaonice moraju biti zatvorene.

Mesto plaćanja

Na mestu plaćanja mora da stoji zaštitni omotač između klijenta i osobe koja naplaćuje. Predlaže se plaćanje karticom. Tokom plaćanja mora de održatvati pravilo rastojanja, kao i korišćenje rukavica, maski i dezinfekcionih sredstava.

Sanitartne i prostorije za relaksaciju

Za dezinfekciju ruku, potrebni su sapuni, gelovi za dezinfekciju i jednokratni peškiri. Da bi se izbegla infekcija, mesta kontakata, kao i kvake moraju biti redovno čišćene. Čekaonice moraju biti odvojene, a stolice i stolovi udaljeni jedni od drugih.

Ventilacija

Saloni, uključujući i čekaonice, moraju se adekvatno provetravati čak i po ružnom vremenu. Ovo smanjuje rizik od infekcije.

“Mobilni” frizeri

Frizeri koji idu u kućne posete takođe moraju d apoštuju sve mere, a savet je klijent u ovom slučaju osigura posebnu sobu.

Nakon ulaska u salon

Mušterija mora da opere ili dezinfikuje ruke.

Bez suvog šišanja

Svaka mušterija mora da opere kosu.

Higijena ruku i zaštita

Taposleni moraju da nose jednokratne rukavice, od pozdravljanja sa klijentom do pranja kose. Nakon svakog kontakta, fizer mora da dezinfikuje ili opere ruke. Usled češćeg pranja i dezinfikovanja, potrebno je više pažnje posvetiti zaštiti i nezi kože ruku.

Ne sušite sami kosu

Mušterijama nije dozvoljeno da suše kosu sami.

Stolica za šišanje i police

Nakon svakog tretmana, potrebno je dezinfikovati police i stolicu za šišanje.

 

Sastanci i treninzi

Sastanci i trenizi moraju da budu smanjeni na minimum. Poželjno je da se obavi telefonska ili video konferencija kada god je to moguće. Ako je potreban sastanak lice u lice, distanca je obavezna.

Alat za rad

Češljevi, četke, pegle i slično se koriste samo jednom, a nakon svakog tretmana potrebno ih je dezinfikovati.

Satnica i pauze

Potrebno je isplanirati smene radnika kao i pauze. Na početku i na kraju smene, treba izbegavati boravak nekoliko zaposlenih u istoj prostoriji.

Unifroma za rad

Potrebno je nositi jednokratnu uniformu koju nakon svakog tretmana treba baciti. Isto važi i za ogrtače za mušterije. Ukoliko koristite opremu koja nije jednokratna, ona se mora prati u veš mašini na najmanje 60 stepeni Celzijusa.

Kuriri

Kuriri mogu da dođu tek nakon što se pre toga telefonski najave.

Nema čekanja

Čekanje na termin u samom salonu se treba izbegavati ili prilagoditi samoj veličini salona.

Dokumentacija

Poželjno je voditi evidenciju svih mušterija, a klijent mora biti informisan o svim merama zaštiti pre ulaska u salon.

Edukacija zaposlenih

Zaposleni moraju da dobiju uputstva kako da postupaju i koje su zaštitne mere u samom salonu. Posebna pažnja posvećuje se trudnicama, doiljama, starijim osobama kao i osobama koje imaju hronična oboljenja. Pravila ponašanja moraju jasno biti postavljena u salonu.